Ninh Bình: Giếng làng cổ ở Cố đô Hoa Lư – nơi lưu giữ hồn quê Việt

Giếng làng cổ tại huyện Hoa Lư. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Giếng làng cổ tại huyện Hoa Lư. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Người dân Hoa Lư sinh hoạt bên giếng làng. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Người dân Hoa Lư sinh hoạt bên giếng làng. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Giếng làng cổ tại huyện Hoa Lư. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Giếng làng cổ tại huyện Hoa Lư. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Giếng làng cổ tại huyện Hoa Lư. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Giếng làng cổ tại huyện Hoa Lư. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Người dân huyện Hoa Lư sinh hoạt bên giếng làng. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Người dân huyện Hoa Lư sinh hoạt bên giếng làng. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Giếng làng cổ tại huyện Hoa Lư. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Giếng làng cổ tại huyện Hoa Lư. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Giếng làng cổ tại huyện Hoa Lư. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Giếng làng cổ tại huyện Hoa Lư. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Người dân huyện Hoa Lư sinh hoạt tại giếng làng. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Người dân huyện Hoa Lư sinh hoạt tại giếng làng. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Bên cạnh những giá trị văn hóa đặc sắc, những chiếc giếng làng còn là biểu trưng nguồn sống, là cầu nối giữa trời, đất và con người vẫn đang được người dân ở nhiều địa phương gìn giữ và sử dụng nguồn nước trong đời sống hàng ngày.